Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Περιγραφή του χωριού

Το χωριό Λιαπάδες, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα τση Κέρκυρας και απέχει 21 χιλιόμετρα από τη χώρα και 5 χιλιόμετρα από την Παλαιοκαστρίτσα. Έχει μεγάλο ελαιώνα, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή προσόδων για τσου κατοίκους  του.
Η κτηματική περιουσία του χωριού μας είναι μεγάλη. Είναι η τρίτη σε έκταση κτηματική περιφέρεια τση Κέρκυρας. Αρχίζει από το Λυσιπιό, πιένει όλες τσι παραλίες μέχρι το Βίντι και από τα Γιανναδίτικα ανιβαίνει στον Κισέρα, κατιβαίνει στη Λάμα και στα Κουκουτσάκια, παίρνει το δρόμο του λιβαδιού από τα Παπαθανάτικα –που είναι δουκαδίτικη περιοχή- μέχρι το Μαδαριό, πιένει τη Βρύση, το Κοπάκι και τσου Μεσόνους, συνεχίζει κάτω από το Παντροκάτορα, μέχρι Ανίκητο και Παρατικού και ενώνεται με το δρόμο τση Παλαιοκαστρίτσας στο Λυσιπιό.
Στα παλιά τα χρόνια, οι κάτοικοι ασχολούντανε κυρίως με την γεωργία, την κτηνοτροφία και το ψάρεμα. Η φτώχεια, ιδιαίτερα τα χρόνια μετά την ανασυγκρότηση –κυρίως από τη δεκαετία του 1950- ανάγκασε πολλούς χωριανούς μας, να ξενιτευτούν στην Αμερική, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, αλλά και στην Αθήνα, με σκοπό να δημιουργήσουν καλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά τους.
Στη συνέχεια, η εκμετάλλευση του τουρισμού, αποτέλεσε νέα πηγή εσόδων για όσους χωριανούς είχανε χτήματα κοντά στη θάλασσα και για όσους ηθέλανε να υπηρετήσουνε τον τουρισμό. Ο τουρισμός με τη σειρά του, εκτός από εισόδημα και πολιτισμό, έφερε στο χωριό και νέα πρότυπα ζωής, τα οποία βεβαίως έχουνε και τα αρνητικά τους.
Στην πλατεία του χωριού, υπήρχανε από παλιά τρία μεγάλα δέντρα, όπως αυτά που υπάρχουνε στα δεντρούλια. Τα δέντρα αυτά εκοπήκανε το 1955, χωρίς να είναι σίγουρη αυτή η χρονολογία.
Γύρω από το μεσινό δέντρο εγενόντανε οι χοροί, όταν είχανε στεφανώματα. Ο Νικόλας ο Τσαγκάρης και ο Γιάννης ο Γαλάνης, έχουνε παντρέψει στην πλατεία, του χωριού τσου μισούς Λιαπαδίτες.
Οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση του χωριού αρχίσανε το 1967 και δόθηκε ρεύμα τσι 10 Σεπτεμβρίου 1968. Μέχρι ετότες, όλοι είχανε πετρολοφωτιές και λαδοφωτιές.
Το Δημοτικό σχολείο, δεν ελειτούργησε τα χρόνια τση κατοχής, αργότερα όμως, για να αναπληρωθούνε τα χαμένα διδακτικά χρόνια, το σχολείο ελειτουργούσε εντατικά, δίνοντας την ευκαιρία τσου μαθητές να παρακολουθούνε τα μαθήματα σε εξαμηνιαίες τάξεις. Έτσι, για δύο συνεχή χρόνια, οι μαθητές σε ένα σχολικό έτος εβγάζανε από δύο τάξεις.

Τον Ιανουάριο του 1863, όταν δημιουργήθηκε ο Νομός Κέρκυρας, ιδρύθηκαν συγχρόνως και 23 Δήμοι. Το χωριό Λιαπάδες κατατάχθηκε στο Δήμο Επιλιμνίων με έδρα το Σκριπερό, που περιελάμβανε και τα χωριά Γαρδελάδες και Δουκάδες. Ο νέος Δήμος είχε έμβλημα τη “Νίκη” και είχε πληθυσμό 3006 άτομα. 
Τρία χρόνια αργότερα, ο Δήμος Επιλιμνίων καταργήθηκε και στη θέση του δημιουργήθηκε ο νέος Δήμος Απηλιωτών, στον οποίο οι Λιαπάδες παρέμειναν μέχρι το 1915.
Ο νέος Δήμος Απηλιωτών* συστάθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα τσι 20 Δεκεμβρίου 1869 και με βάση τον πληθυσμό του, ήταν Δήμος Β΄τάξεως 
Αποτελούνταν από τα χωριά Σκριπερό (που ήταν και η πρωτεύουσα), Άγιος Μάρκος, Γαρδελάδες, Δουκάδες, Κορακιάνα (ως ενιαία Άνω και Κάτω, συμπεριλαμβανομένου του Ύψου και τση Κρεβατσούλας, τση σημερινής Δασιάς), Λιαπάδες και Σωκράκι. Στο Δήμο ανήκε επίσης και η μονή του Αγίου Ονουφρίου. Το σύνολο των κατοίκων ήταν 7.252, εκ των οποίων 3.569 άντρες και 3.683 γυναίκες.
-------------
* Τα στοιχεία για τον τέως Δήμο Απηλιωτών, ευγενώς μας παραχώρησε ο κ. Κώστας Απέργης  (kostaspelis@yahoo.gr)

Μία βροχάμενη μέρα
Αυτή η διοικητική διαίρεση διατηρήθηκε μέχρι τη διοικητική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου το 1912 και οι νέες κοινότητες  άρχισαν να λειτουργούν από το 1914. Έκτοτε οι Λιαπάδες εκλέγουνε αιρετό Πρόεδρο τση Κοινότητας.

Το χωριό μας ανήκει διοικητικά στο Υποθηκοφυλακείο Επιλιμνίων. Ο τίτλος αυτός του Υποθηκοφυλακείου δικαιολογείται πλήρως, καθώς τα χωριά που ανήκανε στο Υποθηκοφυλακείο ήτανε επιλίμνια ή παραλίμνια. Υπάρχει ακόμη στην περιοχή –σε μικρότερο όμως μέγεθος- η λίμνη Φουντάνα ή Καβουρόλιμνη, για του λόγου το αληθές.  

Οι Λιαπάδες εχαρακτηριστήκανε σαν παραδοσιακός οικισμός, με το ΠΔ 19.10.1978 - ΦΕΚ 594 Δ΄ / 13.11.1978, (Κωδικός Στατιστ. - Αριθμός ΕΣΥΕ 22.1.137.01). Ο καθορισμός των ορίων του, εγίνηκε με τη Νομαρχιακή Απόφαση με Αρ. Πρωτ. ΤΠ/6529/25.07.1986, βάσει του από 24.04.1985 ΠΔ (ΦΕΚ 181 Δ΄/03.05.1985), με την οποία ο οικισμός χαρακτηρίζεται αξιόλογος ως προς το βαθμό προστασίας, στάσιμος ως προς τη δυναμικότητα, συνεκτικός ως προς το βαθμό διασποράς και μεγάλος ως προς το μέγεθός του. 

Γεωγραφικά στοιχεία
Αεροφωτογραφία του 1998
Το χωριό μας βρίσκεται:
• Σε υψόμετρο 118 μέτρα (η πλατεία του χωριού),
• Σε γεωγραφικό πλάτος 39o 39' 58’ βόρειο,
• Σε γεωγραφικό μήκος 19o 44' 17’ ανατολικό,
• Έχει ταχυδρομικό κώδικα 490 83,
• Έχει τηλεφωνικό πρόθεμα 0030 26630

Δημογραφικά στοιχεία
Οι απογραφές του πληθυσμού γινόντανε και τα παλιά χρόνια, με λεπτομερείς και διαφανείς διαδικασίες, κυρίως από εκκλησιαστικούς κύκλους. Τα αποτελέσματά τους έβγαιναν σε λιγότερο χρόνο, απ' ότι χρειάζεται σήμερα με τους υπολογιστές. Σκεφθείτε, ότι ζητήσαμε τα στοιχεία για τον πληθυσμό του χωριού μας, με βάση την απογραφή που γίνηκε το Μάρτη του 2011 και τελικά τα πήραμε τσι 15 Μαρτίου 2013, δύο αλάκερα χρόνια μετά!
Εν τούτοις, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, ότι εκτός από το 1675, που το χωριό αριθμούσε 708 κατοίκους, και από το 1842, που το χωριό αριθμούσε 971 κατοίκους, υπάρχουν ακόμη άλλες 4 απογραφές:

1920                1.040 κάτοικοι
1928                1.063 κάτοικοι
1940                1.103 κάτοικοι
1951                1.082 κάτοικοι

Στις τέσσερις τελευταίες απογραφές τση Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που γίνονται κάθε δέκα χρόνια, ο πληθυσμός του χωριού παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

1981               1032 κάτοικοι
1991               1046 κάτοικοι
2001               1026 κάτοικοι
2011                1022 κάτοικοι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Διαβάζοντας τα επόμενα κεφάλαια, θα βρείτε πιθανόν πολλά λάθη ή και παραλείψεις. Αυτό δεν εγίνηκε επιτούτου. Eγίνηκε επειδής δεν τα καταφέραμε να φθάσουμε σε όλες τσι πληροφορίες, ή είχαμε εσφαλμένη ή ελλιπή πληροφόρηση. Βοηθείστε μας να διορθώσουμε όλα τα λάθη και δώστε μας ακριβείς πληροφορίες. Για να προτείνετε κάποιες διορθώσεις, πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου